Home » , » Contoh Pidato Bahasa Jawa Perpisahan

Contoh Pidato Bahasa Jawa Perpisahan

Selamat pagi, siang, sore, malem buat kalian semua!
Kali ini saya akan membagikan materi, bukan materi lebih tepatnya adalah contoh Pidato Menggunakan Bahasa Jawa tentang Perpisahan Kelas 9.
Contoh Pidato Bahasa Jawa

Berikut contohnya
Contoh 1 :

Assalamu’alaikum wr. wb

Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah ugi Bapak – Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi lan rencang – rencang kelas 9 ingkang kula tresnani.

Monggo kito sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti ingkang maha Agung ingkang sampun maringaken sedoyo nikmat lan kewarasan dateng kito sedoyo dumugi sakmeniko kito sedaya saged kempal wonten ing adicara perpisahan sak manika.

Kula, wakil saking rencang – rencang kelas 9 ngaturaken maturnuwun ingkang sak ageng-agengipun kagem Bapak / Ibu Guru ingkang sampun mbulawantah kulo lan sak konco-konco dateng pawiyatan menika ingkang dangunipun tigang warsa.

Mboten keraos kolo lan rencang sebrayat sampun ngelampahi ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan mriki. Wonten ing adicara menika, kulo kiyambak tuhu rencang – rencang nyuwun agenging pangapunten sangking Bapak / Ibu guru amargi wonten ing tigang warso ngangsu kawruh wonten pawiyatan mriki kulo lan sak rencang mebo menawi gadhah kalepatan ingkang dipun sengojo lan mboten disengojo. Mugi – mugi Bapak / Ibu guru kerso ngapuntenaken sedoyo kelepatan kulo lan rencang – rencang.

Satuhunipun kulo lan sak konco awrat sanget badhe nilaraken pawiyatan menika amargi sedoyo ingkang wonten dateng mriko sampun kados sederek lan kaluargo. Namung amargi kulo lan rencang – rencang kedah nglanjutaken ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan ingkang luwih inggil, kulo lan rencang – rencang kedah saget dening ikhlas nilaraken pawiyatan menika.

Kadosipun sampun cekap anggenipun kulo matur. Bilih menawi wonten kalepatan kulo nyuwun agenging pangapunten.

Wasslamu’alaikum wr. Wb

Contoh 2 :
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 
 
Bismillahirrahmanirrohim,
Alhamdulillahi rabbil ‘alamin,
Washolatu wassalamu’ala asrofil anbiyai walmursalin,
Wa’ala alihi washohbihi ajmangin ammaba’du.
Robbis rohli sodri wayassirli amri,
Wahlul ngukdata millisani yafkohu kauli. 
 
Ingkang dahat kinurmatan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kemranjen, ingkang kula hurmati Bapak komite saha Bapak - Ibu Guru SMP Nergeri 1 Kemranjen, ingkang kula hurmati bapak saha ibu wali murid kelas IX, mboten kesupen rencang-rencang kelas IX ingkang kula tresnani.
 
Sakderengipun kula matur sumonggo kita sedaya sesarengan ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti ingkang  Maha Agung awit saking sih kanugrahan ingkang sampun kaparingaken dumateng kita sedaya, saengga kita sagaed makempal wonten ing papan panggenan menika saperlu ngawontenaken perpisahan kelas IX SMP Negeri 1 Kemranjen
 
Kula, minangka wakil saking rencang - rencang kelas 9 ngaturaken maturnuwun ingkang sak ageng-agengipun kagem Bapak saha Ibu Guru ingkang sampun mbulawantah kulo lan sak rencang dhateng pawiyatan menika ingkang dangunipun tigang warsa.
 
Mboten keraos kulo lan rencang sebrayat sampun ngelampahi ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan mriki. Wonten ing adicara menika, kulo kiyambak satuhu rencang - rencang nyuwun agenging pangapunten sangking Bapak saha Ibu guru amargi wonten ing tigang warso  ngangsu kawruh wonten pawiyatan mriki, kulo lan sak rencang mebo menawi gadhah kalepatan ingkang dipun sengojo lan mboten disengojo. Mugi - mugi Bapak saha Ibu guru kerso ngapuntenaken sedoyo kelepatan kulo lan rencang - rencang.
 
Satuhunipun kulo lan sak konco awrat sanget badhe nilaraken pawiyatan menika amargi sedoyo ingkang wonten dateng mriko sampun kados sederek lan kaluargo. Namung amargi kulo lan rencang - rencang kedah nglanjutaken ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan ingkang luwih inggil, kulo lan rencang - rencang kedah saget dening ikhlas nilaraken pawiyatan menika.
 
Kadosipun sampun cekap anggenipun kulo matur. Bilih menawi wonten kalepatan kulo nyuwun agenging pangapunten.Akhirul kalam billahi taufik walhidayah.
 
Wasslamu'alaikum Wr. Wb


Sekian postingan kali ini, jika anda menyukai nya bisa kalian copy, share, simpan, dll dan kalian bisa klik tombol Like dan Subscribe untuk dapat update2 terbaru dari blog ini. Terima Kasih

Written by : Redzayusoff - Berbagi Materi dan Tugas Sekolah

Terima kasih telah mengunjungi blog sederhana ini, saya harap isi dari blog saya ini dapat bermanfaat buat pengunjung sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata/tulisan atau mungkin ada isi dari blog yang menyinggung hati Pengunjung.

Join Me On: Facebook | Twitter | Google Plus :: Thank you for visiting ! ::

0 komentar:

Post a Comment